Β 

Β 

πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹

Β 

Crisola von Stolzenfeld

black tortie

GirlΒ 

Β 

πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹ πŸŽ‹Β 

Β 

Β 

❀ πŸ’™ ❀ πŸ’™ ❀ πŸ’™ ❀ πŸ’™ ❀ πŸ’™ ❀ πŸ’™

Β 

Β 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Β 

Β 

🌻 🌸 🌼 🌻 🌸 🌼 🌻 🌸 🌼 🌻 🌸 🌼

Β 

Β 

πŸ“ Die Eltern πŸ“

Lotte und Redclif von Stolzenfeld

Β 

Β 

πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹

Β 

Lotte mit ihren BabysΒ 

Β Geboren: 09.06.2016

Β 

πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹πŸŽ‹

Β 

Β Katzen die bei mirΒ  Β  Β  Β  Β  Leben

______________________

 ❀Mia Loni

    von Stolzenfeld❀

Java von Stolzenfeld

❀❀

Β Lotte von Stolzenfeld

      ❀ ❀ 

     ❀ Crisola

   von Stolzenfeld ❀ 

Β 

Freya von StolrzenfeldΒ 

       ❀ ❀ 

Β Kemi von Stolzenfeld

       ❀ ❀ 

Lamira von Stolzenfeld

      ❀ ❀ 

Β  Rose von Stolzenfeld

       ❀❀