Β 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 🌻 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

Β 

Amber von Stolzenfeld

Geb:20.06.2017

Farbe: black tortie smoke / white

Β 

Β 

Die Eltern

Crisola von Stolzenfeld

und

Gamaro from Germany Giant

Β 

Β 

πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’Β 

Β 

Β 

πŸ’πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’Β 

Β 

Β 

πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’Β 

Β 

Β 

πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’Β 

Β 

Β 

πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’Β 

Β 

Β 

πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’ πŸ’

Β 

Β Katzen die bei mirΒ  Β  Β  Β  Β  Leben

______________________

 ❀Mia Loni

    von Stolzenfeld❀

Java von Stolzenfeld

❀❀

Β Lotte von Stolzenfeld

      ❀ ❀ 

     ❀ Crisola

   von Stolzenfeld ❀ 

Β 

Freya von StolrzenfeldΒ 

       ❀ ❀ 

Β Kemi von Stolzenfeld

       ❀ ❀ 

Lamira von Stolzenfeld

      ❀ ❀ 

Β  Rose von Stolzenfeld

       ❀❀