ย 

๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน ๐ŸŒน

ย 

Crisola von Stolzenfeld

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

8

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย 

Crisola mit ihren Babys

ย 

Stammbaum

Mia Loni von Stolzenfeldย ย ย Farbe: black torbie/white ย 

ย 

Geboren:ย  24.08.2012

ย Katzen die bei mirย  ย  ย  ย  ย  Leben

______________________

ย โคMia Loni

ย  ย  von Stolzenfeldโค

Java von Stolzenfeld

โคโค

ย Lotte von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย  ย  ย โค Crisola

ย  ย von Stolzenfeld โคย 

ย 

Freya von Stolrzenfeldย 

ย  ย  ย  ย โค โคย 

ย Kemi von Stolzenfeld

ย  ย  ย  ย โค โคย 

Lamira von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย  Rose von Stolzenfeld

ย  ย  ย  ย โคโค