ย 

๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™ ๐Ÿ’™

ย 

Enrico von Stolzenfeld

Farbe: schwarz / weiรŸย 

Geb: 20.0.9.2017

Vergeben

ย 

ย โค Dieย Mama mit ihrem Sohn Enrico โคย 

ย 

ย 

ย Die Elternย 

Java von Stolzenfeld und Gamaro from Germany Giants

ย 

ย 


ย 

โคย "Javaย vonย Stolzenfeld" โคย 

ย 

ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

๐Ÿ’™ Enricoย ๐Ÿ’™

ย 


ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 


ย 

๐Ÿƒ๐Ÿ—๐Ÿ„๐ŸŒฐ๐Ÿ๐Ÿ‚๐Ÿƒ

ย 

ย Katzen die bei mirย  ย  ย  ย  ย  Leben

______________________

ย โคMia Loni

ย  ย  von Stolzenfeldโค

Java von Stolzenfeld

โคโค

ย Lotte von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย  ย  ย โค Crisola

ย  ย von Stolzenfeld โคย 

ย 

Freya von Stolrzenfeldย 

ย  ย  ย  ย โค โคย 

ย Kemi von Stolzenfeld

ย  ย  ย  ย โค โคย 

Lamira von Stolzenfeld

ย  ย  ย  โค โคย 

ย  Rose von Stolzenfeld

ย  ย  ย  ย โคโค