🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈 🌷 🐈🐈🐈🐈🐈🐈🐈 

 

 

Enrico von Stolzenfeld

Geb: 20.08..2017

Farbe: black smoke /whit

Boy   

 

 

🐗🍄🌰🍁🍂🍃

 

Merlot von Stolzenfeld

Farbe: black smoke /white

Geb:    2017

Boy      Frei

 

🐗🍄🌰🍁🍂🍃

 

Rambo von Stolzenfeld

Geb: 20.06.2017

Farbe: red tabby cl / white

Boy     Frei

 

 

 🐺 Paddy von Stolzenfeld🐈

Geb: 20.06.2017

Farbe: red tabby cl / white

Boy       Frei

 

 

🐗🍄🌰🍁🍂🍃

 

Lennox von Stolzenfeld

Geb: 23.07.2017

Farbe: red tabby cl / white

Boy      Frei

 

🍃🐗🍄🌰🍁🍂🍃 

 

Rose von Stolzenfeld

Geb: 17.08.2017

Farbe: rot /weiss

Girl      Frei

 

 

🍃🐗🍄🌰🍁🍂🍃

 

 

Manita von Stolzenfeld

Geb:            

Farbe: black torbie silver / white

Girl

 

 

 

🍃🐗🍄🌰🍁🍂🍃 

 

Enrico 

 

Merlot

 

Peddy 

🍃🐗🍄🌰🍁🍂🍃

 Besucherzaehler

    Emma Lee

  von Stolzenfeld

      ❤ ❤ 

    ❤Mia Loni

    von Stolzenfeld❤

Java von Stolzenfeld

❤❤

 Lotte von Stolzenfeld

      ❤ ❤ 

 Amber von Stolzenfeld

       ❤ ❤ 

     ❤ Crisola

   von Stolzenfeld ❤ 

 

Freya von Stolrzenfeld 

       ❤ ❤ 

 Kemi von Stolzenfeld

       ❤ ❤ 

Lamira von Stolzenfeld

      ❤ ❤ 

Manita von Stolzenfeld 

      ❤ ❤