ย 

ย 

๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹

ย 

Crisola von Stolzenfeld

black tortie

Girlย 

ย 

๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ ๐ŸŽ‹ย 

ย 

ย 

โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™ โค ๐Ÿ’™

ย 

ย 

โค โค โค โค โค โค โค โค โค โค โค โคย 

ย 

ย 

๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ ๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ ๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ ๐ŸŒป ๐ŸŒธ ๐ŸŒผ

ย 

ย 

๐Ÿ“ Die Eltern ๐Ÿ“

Lotte und Redclif von Stolzenfeld

ย 

ย 

๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹

ย 

Lotte mit ihren Babysย 

ย Geboren: 09.06.2016

ย 

๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹๐ŸŽ‹

ย 

ย  โคStarbushway's

ย  ย  ย Zsa Zsaโค

ย  ย  ย Kastratin

โค Flaming Star

ย  of Nobaravalley โคย 

ย  ย  ย Kastsrat

ย  ย  ย  ย Britney

ย  ย ofย Nobaravalley

ย  ย  ย Kastratin

ย  ย  โค Jamila

ย  ย von Stolzenfeldโค

ย  ย  ย  Kastratin

ย  ย  โคAnela

ย  ย von Stolzenfeldโค

ย  ย  ย Kastratin

โค Pillowtalk's

ย  ย  Mandalyโค

ย  ย  Kastratin

ย  ย  All Over Top

ย  ย von Stolzenfeld

ย  ย  ย 

TโคQuandra

ย  of Chicken Catsโค

ย  ย  ย Kastratin