Β 

🐭 Die Eltern 🐭

Mia Loni und Agostino von Stolzenfeld

Β 

Β 

Β 

🐯 Mia Loni mit ihren Babys 🐯

Geboren: 29.06.2016

Β 

Β 

🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭

Β 

Girl

❀Nayma von Stolzenfeld ❀

black torbie cl

Β 

Β 

🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭

Β 

Boy

Ragnar

Farbe: BlackΒ 

Β 

Β 

 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭

Β 

Boy

πŸ’• Tayga von Stolzenfeld. πŸ’•Β 

black tabby cl/ white

Β 

Β 

🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭

Girl

Java

Β black / white

Β 

❀ Anela & Redclif ❀

Mia Loni & Gamaro❀

❀ Lotte & Redclif ❀ 

❀Britney❀