❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 Yemaya von Stolzenfeld

Farbe: black torbie / white

Geb: 20. 12. 2018

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤  

Die Eltern

Mia Loni von Stolzenfeld & Lennox von Stolzenfeld

 

 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ Yemaya 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 🌼 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ 

 

  ❤Starbushway's

     Zsa Zsa❤

     Kastratin

❤ Flaming Star

  of Nobaravalley ❤ 

     Kastrat

       Britney

   of Nobaravalley

     Kastratin

    ❤ Jamila

   von Stolzenfeld❤

      Kastratin

    ❤Anela

   von Stolzenfeld❤

 

❤ Pillowtalk's

    Mandaly❤

    Kastratin

❤Quandra

  of Chicken Cats❤

     Kastratin