Β 

 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁

Β 

Youngster

Β 

Β 

Β 

🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 🍁 

Β 

Pepper von Stolzenfeld

Farbe: Red tabby cl/white

Geb: 17.08.2017

Girl

Β 

Β 

Emma Lee ovon Stolzenfeld

Farbe: black tortie smoke/white

Geb: 20.06.2017

Β 

Manita von StolzenfeldΒ 

Farbe: black torbie smoke/white

Geb: 20.08.2017

Girl

Β 

Rose von Stolzenfeld

Geb:

Farbe: rot/weiss

Girl

Β 

Kemi von Stolzenfeld

Farbe: cream smoke white

Geb: 17.08.2017

Girl

Red One von Stolzenfeld

Farbe: RedΒ 

Geb: 23.05.2017

Boy

❀ Anela & Redclif ❀

Mia Loni & Gamaro❀

❀ Lotte & Redclif ❀ 

❀Britney❀